Září 2009

Zvláštne zákony v USA

30. září 2009 v 22:40 | pauzicka.zoznam.sk |  Zaujmavosti
Maximálna povolená rýchlosť pre cyklistov v štáte Connecticut je 104 km/h.

V Texase, existuje zákon, podľa ktorého je vrah povinný svojej obeti aspoň 24 hodín pred vraždou oznámiť, ústne alebo písomne, že ju zavraždí, ako a prečo.

V štáte Texas, USA, zákon umožňuje, že auto nemusí mať čelné sklo. Na druhej strane však prikazuje, že každé auto musí mať stierače (aj tie bez čelného skla)


V štáte Texas, USA, je zo zákona zakázané po stojačky vypiť viac ako tri hlty piva.


Na Floride je podľa zákona zakázané venčiť krokodíly.


Slobodné ženy na Floride, nemôžu podľa zákona v nedeľu skákať padákom.


V Kalifornii, je nelegálne, ak auto bez vodiča ide rýchlosťou vyššou ako 60 míľ za hodinu.


V Chicagu je ilegálne ísť na ryby v pyžame.


V štáte Illinois, je ilegálne súložiť s vypchatým zvieraťom.


Na Hawaji je ilegálne vkladať si mince do ucha.


Maximálna povolená rýchlosť pre cyklistov v štáte Connecticut je 104 km/h.


V štáte Washington je protizákonné mať sex s pannou. Za akýchkoľvek okolností (vrátane svadobnej noci).


Na Miami je ilegálne chodiť na políciu na skateboarde.


V Pensylvánii, je protizákonné uviazať jednodolárovú bankovku na nitku, položiť na zem a potiahnuť, keď sa ju niekto snaží zdvihnúť.


V Colorade je zakázané požičiavať susedovi vysávač.


V Tennessee, porušujete zákon, ak počas riadenia auta spíte...


V Oklahome, vás môžu zavrieť za to, keď sa pokúšate vystrašiť psa.


V Idaho, je zakázané chytať pstruhy z chrbta žirafy.


V Alabame muži môžu svoju ženu udrieť iba takou tyčou, ktorá nie je hrubšia ako ich palec.


V meste Eureka, Kalifornii, majú muži s fúzmi zakázané bozkávať ženy.


V meste Devon, Connecticute, je zakázané chodiť po západe slnka smerom dozadu.


V Wyomingu je v júni zakázané fotografovať zajace.


V meste Carmel v štáte New York, majú zákon na podporu dobrého vkusu. Muži majú prísne zakázané opustiť dom, ak ich topánky nepasujú k obleku.

obrázky z pc 2

25. září 2009 v 20:13 | Ja a nikto iný |  > Moje obrázky
Na moje prekvapnie sa mi to kreslenie v pc zapacilo:D a už uvažujem nad tým že si cez to budem robyť dizajn blogu, pravdaže dám si potom aj viac zaležať na obrázku:))
Samo Chalupka - Mor ho!

18. září 2009 v 11:56 | Samo Chalupka |  Básne

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom:
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;
okol neho cárska stráž, tuhí to paholci;
a pred cárom družina neveliká stojí:
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.
Pobelavé kaderie šije im obtáča,
modré ich oči bystro v okolo si páča.
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.
Krásna zem - jej končiny valný Dunaj vlaží,
a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží:
Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy:
to vlasť ich, to kolíska dávna synov slávy.
Slovenský rod ich poslal, zo slávneho snemu,
aby išli s pozdravom k cárovi rímskemu.
Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú:
taká otroč neznáma slovenskému kraju,
lež božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi
a smelými sa jemu primlúvajú slovy:
"Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša,
kroz nás ti, slávny cáre! svoj pozdrav prináša.
Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha,
to je zem naša, daná Slovänom od Boha.
Pozri: tu jej končiny valný Dunaj vlaží,
tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží.
A zem to požehnaná! Chvála Bohu z neba,
máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba.
Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti zbojom:
Slovän na svojom seje, i žne len na svojom,
cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! -
Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý:
na púšť obrátili sa bujné naše nivy;
mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý,
bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.
Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti
vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti,
a žiť z našich mozoľov: ale bláhal darmo!
Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo.
A tí, krutým železom čo nad nami vládli,
kdeže sú? - My stojíme; ale oni padli. -
Lebo - veky to svedčia - vo knihách osudu
tak stojí napísané o slovänskom ľudu:
Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. -
Nuž, povedzže nám, cáre! mocná ruka tvoja
čože nám nesie: či meč, či vetvu pokoja?
S mečom ak ideš: cáre! meče máme i my,
a poznáš, že narábať dobre vieme s nimi;
ak s pokojom: pozdrav ťa pán neba i zeme,
lepšie, ako ťa my tu pozdraviť umieme. -
Tieto dary božie sú priazne našej znaky;
z ďaky ti ich dávame: ber ich aj ty z ďaky."
Nevzal cár božie dary, z jeho mračnej tvári
urazená sa pýcha ľútnym hnevom žiari.
A zo stolca zlatého takovým sa heslom
ozvali ústa jeho ku slovänským poslom:
"Mocný pán, ktorému boh celú zem podnožil
a osudy národov v ruku jeho vložil:
ten pán velí: Slovänia! pozrite po svete:
medzi národy jeho či jeden nájdete,
ktorý by putá minul abo nezahynul,
akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul.
Skloníte šije i vy. - Tie krásne roviny,
túto zem vašich dedov dostane ľud iný.
A spurné rody vaše pôjdu Rímu slúžiť,
strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť.
A junač vašu k mojim junákom pripojím,
a z nej krajinám rímskym obranu pristrojím.
A kto sa proti mojim rozkazom postaví,
beda mu! ten sám sebe záhubu pripraví.
Vedzte, že som pán Rímu, a Rím je pán svetu:
To moja cárska vôľa; to vám na odvetu."

Hriema pyšný cár, hriema zo stolca zlatého,
lenže Slovän nejde sa ľakať pýchy jeho.
Hoj, rozovrela tá krv slovänská divoko,
a junák ti cárovi pozrel okom v oko;
a z oka ti mu božia zablysla sa strela,
ruka sa napružila a na zbroj udrela;
a jedným veľkým citom srdcia im zahrali;
a jeden strašný ohlas ústa im vydali:
"Mor ho!" kríkla družina slovänská odrazu
a meč zasvietil v pästi každému víťazu:
"Mor ho!" kríkla a razom na cára sa metá:
To ti na rímsku pýchu slovänská odveta.
No, dokáž teraz, či máš toľko sily v meči,
koľko pýchy vo tvojej, cáre, bolo reči. -
Ale ten nie! - zbroje sa bojí podlá duša:
a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. -
Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu:
a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu;
a mečom za ním Slovän cestu si preráža
a junák za junákom padá cárska stráža.

Zasurmili surmity, volajú do zbroje:
povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje;
a voj za vojom divým útokom ta letí,
kde boj na cára bijú tie slovänské deti.
Husté prachu kúdoly po poli valia sa,
zem dupotom a nebo rykom sa otriasa. -
A tá naša rodinka, tá slovänská čata,
už vám je zôkol-vôkol od vrahov obstatá.
Sto mečov sa každému nado hlavou blyští,
lež Slovän nečítava vrahov na bojišti,
ale morí. - Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Zúri boj a našina stala si dokola:
to vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá:
lež, brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji,
to že mi padni, ako víťazom pristojí.

A môj Slovän ešte raz bystré hodil zraky
ponad tie šíre rovne, na kraj svoj ďaleký.
Tam na tých horách sivé mihajú sa väže,
čo strežú slovenského národa čierťaže.
Svätoháj, stovekými zelený lipami,
v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy.
A nad riekou biely dom, v ňom jeho rod milý,
a v čistom poli dedov posvätné mohyly:
dedov, ktorých niekdy ľud radievali rady,
ktorých meč divých vrahov odrážal nápady.
Ich popoly dávno už čierna zem tam kryje,
ale ich meno posiaľ v piesni ľudu žije.
A sláva zašlých vekov junáka oviala;
a duša jeho svätým ohňom splápolala,
a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja;
bleskom blýska na vraha, hromom ho zabíja.
Praštia zlomené raty, bité štíty zvonia
a pyšné prilby rímske do prachu sa ronia.

Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi!
Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí,
vďačne lejú vernú krv po osudnom poli:
oj, veď padnúť za národ - oj, veď to nebolí!

A boj pomaly tíchne: strašná búry sila
divým svojím zúrením sama sa zničila.
- A kde naši, čo bili ten Rím svetovládny,
lebo koval úmysel na Slovänstvo zradný: -
Kde naši? - Hojže, Tatro, jasných orlov mati!
Nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti.
Páč! Nad valným Dunajom krvavô pobrežia:
tam ti tvoji synovia povraždení ležia.
Neostal, ani kto by tú zvesť niesol bratom:
Bratia vám za česť rodu padli v boji svätom.
Lež každý na junáckej spočíva posteli,
na kope vrahov, zbitých od jeho oceli.
Už nežije, a ešte hrozí tá tvár bledá,
tá ruka zmeravená meč odjať si nedá.

A cár s okom sklopeným na bojišti stojí:
A čo? - Azda tých padlých Slovänov sa bojí? -
Nie, lež bezdušné svojich hromady tam vidí
a zo svojho víťazstva radovať sa stydí.
No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša,
čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.

A ty mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom!Placuci anjel

17. září 2009 v 15:04 | Ja a nikto iný |  > Moje obrázky--------------------


Včera večer, hm no vlastne v noci:)) som mala chuť ako vždy si čmárať, ale nechcelo sa mi zas hľadať kde som strčila to pero, či cerusku.. tak som siahla po pc:D.
Mám v ňom len obyčajný program na maľovanie, žiadny fotoshop ani nič podobné, i keď by to mohlo byť super sa stým cez to pohrať..
Nj obrázok je jednoduchý, ale dal mi veru zabrať:)

:D

14. září 2009 v 12:06 Humor
Chcete sa zabaviť? Kúpte si 2l fľašu pepsi (alebo Coca Coly) a k tomu balíček Mentos. Potom choďte niekde von, vhoďte 1 mentosku do fľaše.. a utekajte :)

Vtipy

8. září 2009 v 17:18 Humor
Študent a profesor

V školskej jedálni si prisadol študent k profesorovi a ten hovorí:
- Prasa si nezaslúži, aby sedelo s labuťou.
Študent se postavil s odpoveďou:
- Tak ja letím.
Čím samozrejme pána profesora naštval a ten sa rozhodol, že mu dá zabrať pri skúškach. Bohužiaľ pre neho, študent na všetko odpovedal bezchybne. Preto mu dal ešte jednu otázku:
- Keby ste si mohli vybrať z dvoch vriec, v jednom by bolo zlato a v druhom rozum, ktoré by ste si vybrali?
Študent po chvíli hovorí, že by si zobral to so zlatom. Profesor víťazoslávne:
- No vidíte, a ja by som si vybral to s tým rozumom.
Študent neváha:
- Veď áno, každý si vyberie to, čo mu chýba.
Profesor už je tak vytočený, že na študentov index napíše BLBEC a pošle ho preč. Študent odchádza bez toho, aby sa pozrel na hodnotenie a za chvíľu sa vráti:
- Pán profesor, vy ste sa mi tu síce podpísali, ale nenapísali ste mi žiadnu známku...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ráno sa Paťo zobudí totálne rozjebaný, celý človek ho bolí a tak dojde za tatkom a vraví mu. ,, Oci ako je možné že ma všetko bolí, však som včera nič nepil?" A otec mu na to odpovedá. Tak za prvé. To že si prišiel ráno o 4-tej domov najebaný jak činka a svojej matke si vynadal do starých kuriev, to by som ešte zvládol. Za druhé. Keď si chcel znásilniť svoju mladšiu sestru,aj to by sa ešte ako-tak dalo. Ale keď si sa v obývačke vysral pred televízor, potom do toho hovna pozapichoval špáratká a zajebal si, že oddnes bude ježko bývať s nami, to už bolo veľa a zmlátil som ťa ako koňa...=DDD

První mše :)

8. září 2009 v 17:01 Humor
Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit.Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil: "Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete trochu klidnější."
Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa:


Vážený Otče,
příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky. V dalším připojuji
pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:
Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
1. Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
2. Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.
3. Usrkni si vodky, nelokej ji.
4. Máme deset přikázání, ne dvanáct.
5. Bylo dvanáct učedníků, ne deset.
6. Ježíš byl pomazaný, ne namazaný.
7. Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.
8. Jakub vsadil svého osla, ne posla.
9. Ježíše Krista nenazýváme Jéžou
10. Otec, syn a duch svaty nejsou táta, junior a strašidlo.
11. Svatému Kříži neříkáme "Velký Téčko"
12. David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho
"d.jebal", ani mu nedal "lekci na kterou do smrti nezapomněl".
13. Jidáše neoznačujeme za "zk.rv.n.ho zmrda".
14. Svatého Otce se nesluší nazývat "Papa Ratzi".
15. Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti.
16. Kamen srazil Davida z jeho oslíka, ne oslíka z jeho Davida.
17. Když rozlomil chleb při poslední večeři, Ježíš řekl: "Jezte, neb toto jest me tělo." Neřekl : "Sežerte me"
18. Panna Maria není "Mařka, co to nikdy nedělala."
19. Doporučené požehnání před jídlem není: "Číňan Japonec pitomec,diky Ti za ten dlabanec, o Bóže."
20. A hříšníci se posílají do pekla, ne do prdele.
21. Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.
22. Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.
23. Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.
24. Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně, nápis: "Vaše
spropitné je můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný. Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny.
25. Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím
kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.

DŮLEŽITÉ: Ten, co seděl v koutě u oltáře, a o kterém jste tvrdil, že to je "b.zík v sukni" a "tr.nsvestita bez mejkapu", to jsem byl já.
Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak, na
druhé kázání to bylo celkem dobré.

S pozdravem, Arcibiskup

Idea

8. září 2009 v 16:44 CitátyNehovorte že ste bábkami svojho osudu.
Vy ste REŽISÉRI a scénar si píšete sami!!!I smiech je niekedy spôsobom,
ako zakriť zúfalstvo a smútok.


Musíme sa smiať skôr, než sa staneme šťastnými, pretože by sa mohlo stať,
že by sme zomreli, bez toho aby sme zasmiali.Milovať niekoho znamená
aj pochopiť to, že on ťa nemiluje.Láska zahreje..
ale uhlie je uhliePríležitosť je ako východ slnka,
ak budeš príliž dlho váhať, unikne ti!Každý dokáže zmeniť svet, ale málokto dokáže zmeniť sám seba.Nie je ťažké umrieť pre priateľa,
ale ťažké je nájsť priateľa,
za ktorého by si mohol umrieť.Nesúspech nás učí že porážka sa dá prežiť, neuspieť nie je hamba.
Hamba je, báť sa vstať a skúsiť to znova.To najdôležitejšie v komunikácii je počuť to čo nebolo povedané...Na každú otázku existuje jednoduchá,
ľahko pochopiteľná nesprávna odpoveď.Umenie života nespočíva v tom, či nasadneš na správny autobus,
ale či vystúpiš na správnej stanici.Medvedík nás sice neobíme, ale často je to jediné čo máme..Lord of the rings

6. září 2009 v 19:45 Humor


Gothic

6. září 2009 v 18:40 Obrázky

Nie som goticka.. ale ten styl sa mi v niektorych veciach paci.
Vybrala som tie najkrasie obrazky, ktore v pc mam. Hadam sa vam budu pacit .)
Su to obrazky stiahnute z netu.

smutné pesničky

6. září 2009 v 17:25 Hudba
Krásne ale aj veľmi smutné pesničky.. viem ze su take emo, ale clovek ma nekedy taku smutnu naladu, ze na to kasle. Mne sa pacia:).


Blog

4. září 2009 v 19:19 | Ja a nikto iný |  Blog
Takže na tomto blogu budem písať svoje názory, myšlienky a dávať sem vädšinou len svoju tvorbu.
Vytajte strede zeme, na čiernom hrade.